Skiepijimo pagrindų (20 val.) ir Imunoprofilaktikos aktualijų (8 val.) nuotoliniai mokymai ir tiesioginės paskaitos slaugytojams ir akušeriams 2021 m.
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr.12 (288)
Sklaida
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija
Publikuota 2020-12-23
PDF

Reikšminiai žodžiai

nuotoliniai mokymai

Kaip cituoti

kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2020) „Skiepijimo pagrindų (20 val.) ir Imunoprofilaktikos aktualijų (8 val.) nuotoliniai mokymai ir tiesioginės paskaitos slaugytojams ir akušeriams 2021 m.“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(12 (288), p. 44–45. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21928 (žiūrėta: 19gegužės2022).

Santrauka

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau – Kompetencijų centras) priori-tetas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros specialisto darbo vietoje ar prie gyvenamosios vietos priartintas mo-kymosi paslaugas.

Mokymasis virtualioje aplinkoje suteikia mokymo dalyviams galimybę ne tik pagilinti turimas žinias ar įgyti naujų, bet ir pasirinkti kiekvienam patogų mokymosi laiką, mokymosi tempą, neatsitraukti ilgesniam laikui nuo tiesioginio darbo, šeimos ir taip taupyti laiką ir kaštus. Pastarosiomis dienomis didėjantis nustatytų naujų COVID-19 ligos atvejų skaičius pareikalavo iš Kompetencijų centro darbuotojų susitelkimo ir prisitaikymo prie naujų mokymo sąlygų.

Siekdamas prisidėti prie COVID-19 ligos pandemijos suvaldymo ir atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu vyksta pasiruošimas COVID-19 vakcinacijai, Kompetencijų centras atsakingai organizuoja nuotolinius mokymus ir tiesiogines paskaitas slaugytojams ir akušeriams aktualiomis imunoprofilaktikos temomis – Skiepijimo pagrindai (20 val.) ir Imunoprofilaktikos aktualijos (8 val.).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 > >>