Slaugytojų vaidmuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos įgyvendinime
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2018 Nr. 6 (258)
Mokslinis straipsnis
Božena Petraškevič
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas
Svetlana Greičienė
Centro poliklinika
Publikuota 2020-09-28
PDF

Reikšminiai žodžiai

slaugytojo funkcijos
pirminė asmens sveikatos priežiūra
prevencinė programa

Kaip cituoti

Petraškevič B. ir Greičienė S. (2020) „Slaugytojų vaidmuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos įgyvendinime“, Slauga. Mokslas ir praktika, (6 (258), p. 4-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19928 (žiūrėta: 27spalio2021).

Santrauka

Pirminės asmens sveikatos priežiūros grandyje pagrindinis gyventojų informuotumo apie širdies ir kraujagyslių ligų prevencinę programą (toliau – ŠKL PP) šaltinis yra šeimos gydytojas ir kartu komandoje dirbantys slaugytojai. Dažnai būtent gydytojas labiausiai motyvuoja gyventojus pasitikrinti. Slaugytojo vaidmuo ŠKL PP yra mažai nagrinėtas.

Siekiant apžvelgti ir išnagrinėti slaugytojų požiūrį į ŠKL PP ir ištirti slaugytojų funkcijas įgyvendinant šias programas, buvo atliktas kiekybinis tyrimas, anoniminis anketavimas. Apklausoje dalyvavo 44 slaugytojai, dirbantys privačiose ir viešosiose pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Tyrimu nustatyta, kad du trečdaliai apklaustų slaugytojų savo vaidmenį, įgyvendinant ŠKL PP, vertina kaip labai svarbų. Daugumai slaugytojų didelis darbo krūvis yra didžiausias trukdis vykdyti programą. Dauguma respondentų savarankiškai atlieka šias funkcijas: paciento supažindinimas su ŠKL PP tikslais ir priemonėmis, informacinio pranešimo apie vykdomą ŠKL PP įteikimas pacientui, paciento informavimas apie planuojamus atlikti kraujo tyrimus, paciento siuntimas į laboratoriją kraujo tyrimams, ūgio, svorio, liemens apimties matavimai, kūno masės indekso (toliau – KMI) įvertinimas, kraujo spaudimo matavimas, širdies susitraukimo dažnio (toliau – ŠSD) matavimas, elektrokardiogramos (toliau – EKG) užrašymas, paciento registravimas šeimos gydytojo konsultacijai po atliktų tyrimų.

Išanalizavus slaugytojų atliekamas funkcijas, vykdant ŠKL PP, sudarytas slaugytojų veiksmų modelis, kuris gali būti naudojamas kaip atmintinė, skirta slaugytojų veiksmams stebėti, vykdant ŠKL PP.

PDF