Įrodymais grįsta medicina ir įrodymais grįsta vadyba sveikatos priežiūros institucijose
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 2 (290)
Savišvieta
Daiva Darginavičienė
Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas
Publikuota 2021-02-23
PDF

Reikšminiai žodžiai

įrodymais grįsta medicina
įrodymais grįsta vadyba
sveikatos priežiūra
vadyba

Kaip cituoti

Darginavičienė D. (2021) „Įrodymais grįsta medicina ir įrodymais grįsta vadyba sveikatos priežiūros institucijose“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(2 (290), p. 19-24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22636 (žiūrėta: 2spalio2022).

Santrauka

Įrodymais grįsta medicina (angl. Evidence Based Medicine) ir įrodymais grįsta vadyba sveikatos priežiūros institucijose (angl. Evidence Based Management in Healthcare) – tai du procesai, taikomi, teikiant gydymo paslaugas pacientams, kurių svarba, siekiant kokybiškai, efektyviai ir teisingai panaudoti sveikatos sistemos resursus, kasmet auga.

Įrodymais grįsta medicina ir įrodymais grįsta vadyba sveikatos priežiūros institucijose yra laikomos vienomis svarbiausių visame pasaulyje taikomų šių laikų sveikatos priežiūros organizavimo sričių. Prieš daugelį metų mokslininkai pastebėjo, jog sisteminis mokslo įrodymų naudojimas sveikatos priežiūros institucijose gerina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrina pacientų saugumą ir autonomiškumą, gydymo efektyvumą bei kokybišką sveikimą po ligos [1]. Sveikatos priežiūros sistema yra orientuota į pacientą ir jos pagrindinis tikslas – suteikti pacientams geriausią įmanomą priežiūrą, atsižvelgiant į jų poreikius. Norint užtikrinti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, reikia ne tik mokslo įrodymais grįstų žinių, bet ir vadybinių sprendimų, padedančių įvertinti esamą situaciją sveikatos priežiūros institucijose ir įgalinančių geriausių prieinamų paslaugų teikimą.

Darbo tikslas – išanalizuoti įrodymais grįstos medicinos ir įrodymais grįstos vadybos sveikatos priežiūros institucijose procesus, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.

Metodai: mokslinės literatūros analizė.

PDF