Specialistų kvalifikacijos tobulinimo aktualijos
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr. 1 (277)
Sklaida
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
Publikuota 2020-01-25
PDF

Kaip cituoti

prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija V. akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (2020) „Specialistų kvalifikacijos tobulinimo aktualijos“, Slauga. Mokslas ir praktika, (1 (277), p. 16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22735 (žiūrėta: 25sausio2022).

Santrauka

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, kad profesinės kvalifikacijos tobulinimo formos yra ne tik kursai, stažuotės, paskaitos, studijos, mokslinės praktinės konferencijos, seminarai, suvažiavimai, bet ir publikacijos recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose bei dalyvavimas rengiant teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje ar jai pavaldžiose įstaigose.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>