Suaugusių Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo laisvalaikiu tyrimas
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2022 T. 3. Nr. 8 (308)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Danguolė Andrijauskaitė
Higienos institutas
Kristina Motiejūnaitė
Lietuvos sporto universitetas
Roma Bartkevičiūtė
Higienos institutas
Albertas Barzda
Higienos institutas
Vida Danilienė
Draugystės sanatorija
Publikuota 2022-08-29
https://doi.org/10.47458/Slauga.2022.3.19
PDF

Reikšminiai žodžiai

fizinis aktyvumas
fizinio aktyvumo klausimynas
GPAQ klausimynas

Kaip cituoti

Andrijauskaitė D., Motiejūnaitė K., Bartkevičiūtė R., Barzda A. ir Danilienė V. (2022) „Suaugusių Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo laisvalaikiu tyrimas“, Slauga. Mokslas ir praktika, 3(8 (308), p. 1–9. doi: 10.47458/Slauga.2022.3.19.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas suaugusių Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas laisvalaikiu. Atliktas tyrimas – anoniminė apklausa, taikant Pasaulio fizinio aktyvumo klausimyno (angl. Global Physical Activity Questionnaire, GPAQ) dalį apie fizinį aktyvumą (FA) laisvalaikiu. Tai yra „Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių bei žinių apie mitybą ir fizinį aktyvumą tyrimo“, 2019 m. atlikto Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre kartu su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais, dalis. Tyrimas atskleidė, kad pakankamai fiziškai aktyvūs yra 31 proc. vyrų ir 39 proc. moterų. Didelio intensyvumo FA trukmė vyrų vidutiniškai buvo 125 min./sav., moterų – 83 min./sav. Vidutinio intensyvumo FA trukmė vyrų buvo 200 min./sav., moterų – 210 min./sav. Su amžiumi didelio intensyvumo FA trukmė mažėjo (ir vyrų, ir moterų), o vidutinio intensyvumo FA trukmė didėjo. Pagrindinio, vidurinio išsilavinimo vyrų didelio intensyvumo FA buvo vidutiniškai 122 min./sav., moterų – 80 min./sav.; specialaus aukštesniojo išsilavinimo – 117 ir 77 min./sav.; aukštojo išsilavinimo – 133 ir 89 min./sav. Didelio intensyvumo FA veikla moterų grupės (mieste – 86 min./sav., kaime – 74 min./sav.) truko mažiau nei vyrų grupės (mieste – 130 min./sav., kaime – 104 min./sav.).

PDF