Absoliučiai tamprios nesvarios stygos netiesinių svyravimų asimptotikų tyrimas
Straipsniai
Olga Lavcel
Mykolo Romerio universitetas
Aleksandras Krylovas
Mykolo Romerio universitetas
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.07
PDF

Reikšminiai žodžiai

asymptotical methods
averaging
nonlinear waves
approximations asimptotiniai metodai
vidurkinimas
netiesinės bangos
aproksimacijos

Kaip cituoti

Lavcel, O. and Krylovas, A. (trans.) (2009) “Absoliučiai tamprios nesvarios stygos netiesinių svyravimų asimptotikų tyrimas”, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), pp. 41–46. doi:10.15388/LMR.2009.07.

Santrauka

Nagrinėjamas stygos netiesinių svyravimų matematinis modelis. Uždavinio asimptotiniam sprendiniui rasti antrojo autoriaus darbe buvo sukonstruota suvidurkintoji integralinių diferencialinių lygčių sistema. Siūloma metodika šios sistemos sprendinių specialaus pavidalo artiniams konstruoti. 

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>