Programavimo pagrindų mokymo analizė mokinių požiuriu
Straipsniai
Jonas Blonskis
Kauno technologijos universitetas
Renata Burbaitė
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Valentina Dagienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.12
PDF

Reikšminiai žodžiai

programavimo mokymas
algoritmavimas
vertinimas
įsivertinimas

Kaip cituoti

Blonskis J., Burbaitė R. ir Dagienė V. (2009) „Programavimo pagrindų mokymo analizė mokinių požiuriu“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 69–74. doi: 10.15388/LMR.2009.12.

Santrauka

Programavimo mokymas bendrojo lavinimo mokykloje – ilgas ir sudėtingas procesas, todėl  būtina jį analizuoti  įvairiais požiūriais. Atliktas mokinių požiūrio į programavimo pagrindų  pamokas tyrimas pedagoginio stebėjimo metodą derinant su tęstinėmis anketinėmis mokinių apklausomis. Apdorojus tyrimo duomenis nustatyta, kad didelę įtaką programavimo mokymosi sėkmei turi mokinių bendradarbiavimas su mokytoju ir draugais, taip pat atskleista, kad labai svarbus yra ne tik galutinis darbo rezultatas, bet ir procesas. Straipsnyje aptariami programavimo mokymosi sunkumai, su kuriais dažniausiai susiduria mokiniai,  įvardijamos sunkumų priežastys. Apdorojus mokinių kontrolinių užduočių sprendimų rezultatus bandyta nustatyti, ar mokiniai savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius vertina objektyviai. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais pateikiamos rekomendacijos mokytojams.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.