Lyginamoji informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų analizė
Straipsniai
Jonas Blonskis
Kauno technologijos universitetas
Valentina Dagienė
Matematikos ir informatikos institutas
Renata Burbaitė
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Publikuota 2008-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2008.16
PDF

Reikšminiai žodžiai

informatika
programavimas
programavimo mokymas
informacinės technologijos
brandos egzaminas

Kaip cituoti

Blonskis J., Dagienė V. ir Burbaitė R. (2008) „Lyginamoji informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų analizė“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 92–98. doi: 10.15388/LMR.2008.16.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas 2006 ir 2007 metu informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų užduočių ir 2007 m. bandomojo egzamino atitikimas išsilavinimo standartams, klausimų skiriamoji geba ir sunkumas. Nustatyta, kad mokinių, besirengiančių laikyti valstybinį brandos egzaminą, egzaminų užduočių rengėjų ir ekspertų požiūris į egzamino matricą nesutampa. Užduočių rengėjai, ekspertai ir mokiniai skirtingai traktuoja žinias ir supratimą bei problemų  sprendimą. Išskirtos klausimų grupės, geriausiai diferencijuojančios mokinių žinias ir gebėjimus. Išryškinta, kurias klaidas mokiniai daro dažniausiai, įvardintos galimos jų priežastys, pateikiamos rekomendacijos mokytojams.  

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.