Pamokų planų šablonai: analizė ir technologijų taikymas
Straipsniai
Svetlana Kubilinskienė
Matematikos ir informatikos institutas
Valentina Dagienė
Matematikos ir informatikos institutas
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.21
PDF

Reikšminiai žodžiai

technologijomis grįstas mokymas
pamokos planas
pamokos planų šablonas
mokymosi objektas
metaduomenys

Kaip cituoti

Kubilinskienė S. ir Dagienė V. (2010) „Pamokų planų šablonai: analizė ir technologijų taikymas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 115–120. doi: 10.15388/LMR.2010.21.

Santrauka

Pamokos planas – svarbus mokymosi proceso metodinis komponentas. Straipsnio tikslas – išnagrinėti esamą situaciją ir pasiūlyti, kaip informacinės technologijos gali talkinti pamokų planų rengimui, kaupimui, paieškai – šitaip užtikrinant jų efektyvų taikymą. Atskleidžiama pamokos planų rengimo ir aprašymo problematika, analizuojama Europos mokymosi objektų saugyklose teikiama informacija ir pamokos planų rengimo šablonai. Nustatyti pagrindiniai pamokų planų rengimo ir aprašymo komponentai, kuriais remiantis siūlomi technologijomis grįsti pamokų planų šablonai. Sistemingas pamokų planų ir aprašų pateikimas sudaro sąlygas pedagogams pakartotinai naudoti didaktinius išteklius (pamokų planus) kaip veiksmingą mokymosi priemonę mokykloje. Įvertinant visa tai, didaktinių išteklių saugyklose tampa paprasčiau publikuoti mokytojų gerąjį patirtį ir naudoti tuos pačius mokymosi objektus skirtinguose mokymosi scenarijuose.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.