Mokinių socialinės padėties ir profesinių siekių sąsaja
AUKŠTASIS MOKSLAS: KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
Olga Iljina
Giedrė Purvaneckienė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.28.2938
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinė padėtis
socialinė nelygybė
mokyklos tipas
profesiniai siekiai

Kaip cituoti

Iljina O. ir Purvaneckienė G. (2012) „Mokinių socialinės padėties ir profesinių siekių sąsaja“, Acta Paedagogica Vilnensia, 28, p. 49-61. doi: 10.15388/ActPaed.2012.28.2938.

Santrauka

Edukologijos doktorantė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: olgailjina@gmail.com
Tel. +370 5 266 76 25

Docentė socialinių mokslų
(edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: giedre.purvaneckiene@fsf.vu.lt
Tel. +370 5 266 76 25

Straipsnyje nagrinėjama socialinės padėties įtaka vyresniųjų mokinių profesiniams siekiams. Pateikiama socialinės padėties samprata, apibrėžiama socialinė vaiko padėtis. Remiantis mokinių apklausos trijų tipų mokyklose duomenimis, atskleidžiami vyresniųjų mokinių profesinių siekių ypatumai. Tyrimo rezultatai parodė, kad mokinių profesiniai siekiai statistiškai reikšmingai susiję su tėvų išsilavinimu ir pajamomis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.