Lytiškumo formavimasis ir kultūrinė aplinka: mokinių požiūris
KULTŪRA IR UGDYMAS
Giedrė Purvaneckienė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.26.2984
PDF

Reikšminiai žodžiai

lytiškumas
lytiškumo ugdymas
šeima
mokykla
lyčių lygybė

Kaip cituoti

Purvaneckienė G. (2011) „Lytiškumo formavimasis ir kultūrinė aplinka: mokinių požiūris“, Acta Paedagogica Vilnensia, 26, p. 22-34. doi: 10.15388/ActPaed.2011.26.2984.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologija) daktarė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LTLT-01513 Vilnius
El. paštas: giedre.purvaneckiene@fsf.vu.lt

Straipsnyje nagrinėjamas mokinių lytiškumo formavimasis ir aplinkos įtaka jam. Remiantis kokybinio tyrimo „Tapatumas, kultūrinė transmisija ir švietimas“ rezultatais parodoma, kad lytiškumas ir lytiškumo samprata formuojasi šeimoje tėvų ir senelių elgesio pavyzdžiu. Mokykla, draugai, internetas, žiniasklaida suteikia žinių lytiškumo sampratai pagrįsti ar modifikuoti. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad mokykloje vaikai ugdomi neutraliai lyties požiūriu, jie nejaučia, kad būtų įdiegta Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. Mokiniai mano, kad mūsų visuomenėje beveik pasiekta lyčių lygybė, ir tiki, kad ateityje ji bus pasiekta.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.