Santykių su tėvais pokyčių aspektai: paauglių požiūris
ŠEIMOS EDUKACINIO DISKURSO KAITOS REALIJOS
Vanda Aramavičiūtė
Elvyda Martišauskienė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7528
PDF

Reikšminiai žodžiai

globalizacija
dvasingumas
santykis
vertybės
humaniškumas
kaita

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. ir Martišauskienė E. (2008) „Santykių su tėvais pokyčių aspektai: paauglių požiūris“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 201-212. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7528.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų
(edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto
Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25

Profesorė socialinių mokslų
(edukologijos) daktarė
Vilniaus pedagoginio universiteto
Edukologijos katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Tel. (8 5) 279 00 42

Straipsnyje keliama šiuolaikinių paauglių santykių su tėvais kaitos problema globalizacijos kontekste. Turint galvoje, kad globalizacija, stiprindama šiuolaikinio žmogaus ryšius su pasauliu kaip su visuma, gali silpninti santykius su lokalinėmis bendruomenėmis (šeima, mokykla ir kitomis mikroaplinkos institucijomis) bei su kiekvienu jų narių, svarbiausias dėmesys sutelkiamas į tai, kaip paaugliai žvelgia į savo santykius su tėvais. Kartu siekiama atskleisti, kaip paaugliai vertina ir savo santykį su pačiu savimi. Straipsnyje lyginami vyresnių (16–18) ir jaunesnių (13–15) metų paauglių požiūriai į savo santykius, taip pat ryškinami paauglių požiūrių į santykius pokyčiai, įvykę per aštuonerius metus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>