ŠIUOLAIKINIŲ PAAUGLIŲ DVASINIŲ VERTYBIŲ PAJAUTOS DINAMIKA EDUKACINIAME KONTEKSTE
ŠIUOLAIKINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS
Elvyda Martišauskienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1552
PDF

Reikšminiai žodžiai

vertybės
paauglių dvasinių vertybių išgyvenimas
dvasinių vertybių iš­gyvenimo dinamika
ugdymo(si) problemos

Kaip cituoti

Martišauskienė E. (2013) „ŠIUOLAIKINIŲ PAAUGLIŲ DVASINIŲ VERTYBIŲ PAJAUTOS DINAMIKA EDUKACINIAME KONTEKSTE“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 56-67. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1552.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė
Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos katedra
Studentų g. 39, LT-08106, Vilnius
Tel. (8 5) 279 00 42

Atsiremiant į šiuolaikinę žmogaus būties sampratą, aptariama dvasinių vertybių svarba asmeny­bės tapsmui, atskleidžiamas nelygstamas dvasinių vertybių pajautos lygmuo vertybių internaliza­cijoje. Straipsnyje pateikiamas ir lyginamas paauglių, tirtų 1999 ir 2009 metais, dvasinių išgyveni­mų pobūdis, išryškinami svarbiausi išgyvenimų šaltiniai, parodoma vertybių išgyvenimo dinamika, keliamos aktualios ugdymo problemos, ypač gnostinių išgyvenimų srityje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>