Mokykimės kalbų kompiuteriu
Straipsniai
Aldona Ramoškiene
Vytautas Šernas
Publikuota 2000-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9496
PDF

Reikšminiai žodžiai

Švietimo sistemos modernizacija
informacinės technologijos
mokyklų kompiuterizacija
užsienio kalbos mokymas.

Kaip cituoti

Ramoškiene A. ir Šernas V. (2000) „Mokykimės kalbų kompiuteriu“, Acta Paedagogica Vilnensia, 70, p. 201-207. doi: 10.15388/ActPaed.2000.07.9496.

Santrauka

Vienas iš svarbiausių Lietuvos uždavinių yra švietimo sistemos modernizavimas. Lietuvos žmonės turi būti išsilavinę ir pasirengę naudoti naujausias informacines technologijas, kad galėtų konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Vienintelid būdas to pasiekti yra mokyti informacinių technologijų mokykloje. Lietuvoje kompiuteriai mokymo tikslams buvo pradėti naudoti nuo 1985 metų, kai dar nebuvo susiformavosi vientisa valstybinė politika mokyklų kompiuterizavimo klausimu ir tik 1990 metais, kai buvo įsteigtas Švietimo ir mokslo ministerijos Informatikos ir prognozių centras (IPC), buvo nupirkti pirmieji IBM kompiuteriai Lietuvos mokykloms. Dideli darbą Lietuvos mokyklų kompiuterizacijos srityje atliko 1991 metais pradėjęs savo veiklą mūsų šalyje Atviros Lietuvos fondas, kuris ALF nuo 1993 iki 1996 metų Lietuvos mokykloms kompiuterizuoti ir elektroniniams ryšiams plėsti skyrė daugiau kaip vieną milijoną dolerių. Straipsnyje daugiausiai dėmesio skiriama užsienio kalbų mokymosi naudojant kompiuterius problemoms. Šio straipsnio autorei teko dalyvauti konferencijoje su pranešimu „Kompiuterizuoto mokymo koncepcijos Lietuvoje ir užsienyje" ir pasidalyti mintimis apie dalyvavimą tarptautiniame seminare Europos šiuolaikinių kalbų centre Graco mieste (Austrijoje) 1996 m. vasario 20-25 d.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.