Svarbi metodologinio kalbų mokymosi modelio dimensija
Straipsniai
Vytautas Šernas
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.16.9713
PDF

Reikšminiai žodžiai

kultūrinė dimensija
kultūrinis ugdymas
daugiakalbystė
kalbų mokymas

Kaip cituoti

Šernas V. (2006) „Svarbi metodologinio kalbų mokymosi modelio dimensija“, Acta Paedagogica Vilnensia, 16, p. 118-126. doi: 10.15388/ActPaed.2006.16.9713.

Santrauka

Straipsnio objektas - metodologinė sintetinio kalbų mokymosi modelio kultūrinė dimensija. Glaustai apžvelgiami kiti modeliai, susiję su vienos kurios nors šalies kultūros ugdymu, pagrindžiamas poreikis mokant Lm, L1, L2 kalbų siekti išvengti atskirų šalių kultūrų maišymosi individo psichikoje. Atskleidžiama metodologinio kalbų mokymosi modelio paskirtis: užtikrinti grynąją daugiakalbystę, kurios neatskiriamas komponentas - atitinkamos šalies kultūrinė dimensija. Straipsnyje pagrindžiamos atskirų šalių kultūros ištakos, nurodomos sritys, aktualios grynosios daugiakalbystės formavimui, pateikiami pavyzdžiai, apibendrinamosios išvados ir rekomendacijos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.