Didaktinės problemos bendrojo lavinimo mokykloje – pedagogų rengimo kaitos agentas
ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ KAITA
Vilija Targamadzė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.3003
PDF

Reikšminiai žodžiai

bendrojo lavinimo mokykla
didaktinės problemos
ugdymo paradigma
mokytojų rengimo rekomendacijos

Kaip cituoti

Targamadzė V. (2010) „Didaktinės problemos bendrojo lavinimo mokykloje – pedagogų rengimo kaitos agentas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 250, p. 127-136. doi: 10.15388/ActPaed.2010.25.3003.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė profesorė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-O1513 Vilnius, tel.(8 5) 266 76 25
El. paštas: vilija.targamadze@gmail.com 

Pedagogams rengti šiuo metu skiriama daug dėmesio. Pabrėžiamas pedagogų pasirengimas dirbti naujų ugdymo iššūkių kontekste. Šiame straipsnyje analizuojamos didaktinės problemos, su kuriomis bendrojo lavinimo mokyklose susiduria mokiniai ir kurių kyla dėl nepakankamo pedagogų pasirengimo ugdyti XXI amžiaus pilietį. Ypač pažymimos problemos, susijusios su mokymo(si) metodais, mokymo turiniu, grįžtamojo ryšio teikimu ir brėžiamos pedagogų rengimo gairės.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>