Švietimo politika ir globalizacija: nacionaliniai ir supranacionaliniai ypatumai
ŠVIETIMO POLITIKOS PROBLEMOS
Lilija Duoblienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.3007
PDF

Reikšminiai žodžiai

education policy
globalization
national
supranational
Lithuania švietimo politika
globalizacija
nacionaliniai ir supranacionaliniai ypatumai
Lietuva

Kaip cituoti

Duoblienė, L. (tran.) (2010) “Švietimo politika ir globalizacija: nacionaliniai ir supranacionaliniai ypatumai”, Acta Paedagogica Vilnensia, 25, pp. 69–84. doi:10.15388/ActPaed.2010.25.3007.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (85) 266 76 25
El. paštas: lilija.duobliene@fsf.vu.lt


Straipsnyje analizuojama nacionalinės švietimo politikos problemos globalizacijos sąlygomis. Remiantis tyrėjų (Torresu, Apple’u, House’u, Lingardu, McLarenu, Yeates) įžvalgomis bandoma atsakyti į klausimą, kiek ir kokių galių turi valstybės priešintis globalizacijos procesui, ar įmanoma nacionalinės ir supranacionalinės švietimo politikos dermė ir kokios galimos globalizacijos pasėkmės nacionaliniam švietimui. Šiame kontekste analizuojama, kokia yra Lietuvos švietimo politikos simptomatika. Daromos išvados, kad Lietuvos švietimo politikos keliai gana painūs. Aiškesni orientyrai, atsiradę pastaruoju metu, taip pat kelia abejonių, nes brėžia švietimo liberalizavimo, o kita vertus, didesnės valstybinės kontrolės kryptį ir deklaruoja radikalius, artimus neomarksistiniams teiginius.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>