Leono Jovaišos auklėjimo mokslas: fundamentalumo ir inovatyvumo sinergija
PROFESORIAUS LEONO JOVAIŠOS INDĖLIS Į UGDYMO MOKSLĄ
Vanda Aramavičiūtė
Elvyda Martišauskienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.3011
PDF

Reikšminiai žodžiai

globalizacija
auklėjimas
auklėjimo tikslai
turinys
pamatai ir principai
priemonės
metodai

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. ir Martišauskienė E. (2010) „Leono Jovaišos auklėjimo mokslas: fundamentalumo ir inovatyvumo sinergija“, Acta Paedagogica Vilnensia, 250, p. 19-29. doi: 10.15388/ActPaed.2010.25.3011.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25, n. 245 47 19

profesorė socialinių mokslų
(edukologijos) habiluota daktarė
Vilniaus pedagoginio universiteto
Edukologijos katedra, Studentų g. 39,
Tel. 279 00 42

Straipsnyje siekiama pagrįsti auklėjimo aktualumą ir prieštaringumą globalizacijos iššūkių kontekste. Remiantis ankstesnių ir šiuolaikinių filosofų ir edukologų požiūriu, aptariamas auklėjimo vaidmuo asmenybės ugdymo procese. Suaktualinamas Leono Jovaišos – hodegetikos pagrindų kūrėjo – požiūris į auklėjimo mokslą. Fundamentalumo ir inovatyvumo diskurso kontekste analizuojamos esminės auklėjimo idėjos, susijusios su tam tikrų auklėjimo proceso struktūrinių komponentų paskirties ir specifikos apibrėžtimi.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>