Žemiškojo gyvenimo transformacija dieviškoje tikrovėje viduramžiais
-
Justinas Karosas
Publikuota 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6893
PDF

Reikšminiai žodžiai

Viduramžiai
feodalizmas
visuomeninė sąmonė
religija
socialinė filosofija

Kaip cituoti

Karosas J. (1998). Žemiškojo gyvenimo transformacija dieviškoje tikrovėje viduramžiais. Problemos, 54, 109-115. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6893

Santrauka

Straipsnyje analizuojama feodalinės visuomenės dvasinės kultūros pobūdis, ją įtakojantys veiksniai, šios visuomenės sąmonės pobūdis, taip pat aptariamas visuomenės aiškinimas viduramžių filosofijoje, religijos ir ekonominės struktūros įtaka šiam aiškinimui. Teigiama, kad viduramžių filosofijos formavimasis ir plėtotė susijusi su vergvaldinių visuomeninių santykių galutiniu suirimu ir naujų, feodalinių santykių atsiradimu bei įsitvirtinimu, o šios filosofijos socialinė mirtis ateina su feodaline krize ir naujos civilizacijos pakopos – buržuazinės santvarkos įsigalėjimu. Feodalinė visuomenės sąmonė tegali būti iliuzinė arba savo tikrojo šaltinio nežinanti sąmonė. Tikėjimas žmonėms suteikė susvetimėjusio realaus gyvenimo optimistinę dvasinę kompensaciją. Žmonijos dvasinės kultūros istorija gali būti suprasta ir visapusiškai aprėpta tik tuo atveju, kai gamtamokslinė žiūra papildoma vertybiniais arba ideologiniais parametrais, kurių kontekste savo realią istorinę prasmę gali įgauti ir įgauna ir gamtamokslinis teorinis požiūris į dvasinę kultūrą. Vertybiniu arba ideologiniu aspektu religinė sąmonė yra kur kas pranašesnė už antikinį filosofinį mąstymą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.