Egzistencinis mąstymas: tradicija ir naujas daiktiškumas
-
Justinas Karosas
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7200
PDF

Reikšminiai žodžiai

Arvydas Šliogeris
egzistencinis mąstymas
klasikinis mąstymas
daiktiškumas
struktūra

Kaip cituoti

Karosas J. (2014). Egzistencinis mąstymas: tradicija ir naujas daiktiškumas. Problemos, 37, 118-120. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7200

Santrauka

Arvydo Šliogerio monografijos „Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas“ recenzija. Recenzentas teigia, kad knygos autorius, vadovaudamasis marksistinės metodologijos nuostata, jog idėjos visuomet yra praktinio žmonių gyvenimo sublimatai, parodo, kaip realus, daiktiškas socialinio praktinio gyvenimo turinys buvo išreiškiamas atitinkama filosofijos kalba. Knygoje aptariami klasikinio filosofinio mąstymo esminiai bruožai bei socialinė praktinė jo prigimtis, šio mąstymo krizė ir prielaidos naujai, egzistencinei, antiracionalistinei mąstymo paradigmai atsirasti. Nuosekliai istoriškai parodomi esminiai egzistencinio mąstymo struktūros ypatumai.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.