Natūralistinė socialinio pažinimo problemos sklaida
-
Justinas Karosas
Publikuota 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.53.6908
PDF

Reikšminiai žodžiai

Auguste Comte
Herbertas Spenceris
pozityvizmas
natūralizmas
socialinis pažinimas

Kaip cituoti

Karosas J. (1998). Natūralistinė socialinio pažinimo problemos sklaida. Problemos, 53, 61-74. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.53.6908

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas socialinio pažinimo problemos natūralistinis sprendimo variantas pozityviizmo filosofų ir sociologų A. Comte‘o ir H. Spencerio veikaluose. Natūralistiniame visuomenės pažinimo problemų aiškinime socialinio mokslo objektas traktuojamas taip pat kaip ir gamtos pažinimo objektas. Subjektyvumo aspektas ignoruojamas todėl, kad būtų galima pasiekti socialinio pažinimo vertybinio neutralumo ir gryno objektyvumo, t. y. gamtamoksliškumo. Pozityvistinė sociologijos metodologija neadekvati istorijos, kaip interesais bei prasmėmis išreikšto kultūros proceso, prigimčiai. Pozityvistinė sociologija pajėgi tik empiriškai konstatuoti ir aprašyti žmonių visuomenės gyvenimo faktus, bet ji nepajėgi teoriškai rekonstruoti socialinio gyvenimo bendrųjų principų bei dėsningumų. Visuomenės gyvenimo natūralizavimas atveda pozityvizmą prie gnoseologinio aspekto, teoriškai reflektuojant šį gyvenimą, suabsoliutinimo, o tai, savo ruožtu, yra prielaida ne tik idealizuotai socialinio gyvenimo vizijai, bet ir totalitariškoms jo organizavimo nuostatoms atsirasti.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.