Politinių paslaugų kaina
-
Valdas Pruskus
Publikuota 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6891
PDF

Reikšminiai žodžiai

Politinė paslauga
kaina
vartotojas
politikas
paklausa

Kaip cituoti

Pruskus V. (1998). Politinių paslaugų kaina. Problemos, 54, 92-98. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6891

Santrauka

Straipsnyje analizuojama politinės paslaugos kaina, kuri apibrėžiama kaip politinės paslaugos vertės išraiška, apimanti penkias dimensijas: finansinę, ekonominę, socialinę, politinę ir psichologinę. Politinės paslaugos kaina yra sudėtinė ir dėl to nepasižymi griežtu apibrėžtumu, nes konkrečiu atveju jos sudedamosios dalys turi skirtingą reikšmę, be to, politinės paslaugos kainai turi įtakos ir politinės paslaugos rūšis. Skiriamos dvi jos rūšys: visuomeninės paslaugos, orientuotos į visą visuomenę ir apimančios visų jos sluoksnių interesus; antra – segmentinės paslaugos, orientuotos į tam tikrą socialinę ar profesinę grupę ir apimančią daugiausia tik jos interesus. Nustatant politinės paslaugos kainą, būtina atlikti šiuos veiksmus: susieti politinę paslaugą su iškeltu tikslu; nustatyti politinės paslaugos paklausą; suderinti politinės paslaugos kainą su kokybe; apskaičiuoti politinės paslaugos gamybos ir teikimo išlaidas; ištirti konkurentus; nustatyti politinės paslaugos galutinę kainą. Politikai (politinės organizacijos), nustatydami ir siūlydami visuomenei politines paslaugas ir jų kainą, turėtų pasiremti psichologų, sociologų, ekonomistų, teisininkų rekomendacijomis.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.