J. Ambraziejus – tautinės savimonės gaivintojas Vilniaus krašte
-
Valdas Pruskus
Publikuota 1991-10-02
https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7070
PDF

Reikšminiai žodžiai

Juozas Ambraziejus
Vilniaus kraštas
polonizacija
tautinė savimonė
žemės ūkis

Kaip cituoti

Pruskus V. (1991). J. Ambraziejus – tautinės savimonės gaivintojas Vilniaus krašte. Problemos, 45, 103-114. https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7070

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos vieno žymiausių XIX a. pabaigos –XX a. pradžios patriotiškai nusiteikusių lietuvių katalikų veikėjų J. Ambraziejaus (1855–1915) socialinės pažiūros ir veikla. Jis aktyviai kovojo prieš polonizaciją Vilniaus krašte ir skatino lietuvių nacionalinės savimonės puoselėjimą. Savo leidžiamuose leidiniuose J. Ambraziejus aktyviai polemizavo su krašto lenkintojais, rašė apie tautiškai nusiteikusių kunigų persekiojimus įsteigė prieglaudą vargšams. Kalbą jis laikė tautos gyvybingumo pagrindu, kuris leidžia kiekvienam pajusti savo žmogišką vertę, gynė lietuvių kalbos teises bažnyčioje, rūpinosi lietuviškų mokyklų reikalais. Nagrinėjama J. Ambraziejaus aktyvaus patriotizmo koncepcija, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas žemės ūkio veiklos racionaliam organizavimui. Jo teigimu, geriausias tėvynės meilės įrodymas yra protingai organizuotas ūkininkavimas, kuris įgalina įveikti skurdą ir aktyviai pasipriešinti lenkinimui. J. Ambraziejus siekė suteikti ūkinių žinių lietuvių valstiečiams, nuolat skelbė straipsnius žemės ūkio klausimais, propagavo kukurūzų auginimo idėją, skatino daržovių, vaiskrūmių, retesnių augalų auginimą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.