Žmogaus tikroviškumas
-
Edmundas Krakauskas
Publikuota 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6929
PDF

Reikšminiai žodžiai

Rene Descartes
žmogus
esmė
kūnas
siela

Kaip cituoti

Krakauskas E. (1998). Žmogaus tikroviškumas. Problemos, 52, 19-25. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6929

Santrauka

Straipsnyje teigiama, kad prieš keturis šimtus metų R. Descartes‘o pasiūlytas principas cogito ergo sum yra svarstomas iki šiol ir bus nagrinėjamas ateityje. Keliamas klausimas, ar žmogus kaip dvasinė būtybė yra realus, ar jo prigimtis dvejopa – materiali ir dvasinė? Teigiama, kad žmogus nėra materiali būtybė (materialus žmogaus kūnas). Terminai „žmogus“ ir „kūnas“ nėra sinonimai. Žmogus yra tikroviškas tik kaip mąstanti būtybė, o kūnas yra tik jutiminis reiškinys (biologinis lygmuo). Teigdamas protą esant esmine žmogaus savybe, R. Descartes iš to kildina pažinimo, t. y. mokslo, laimėjimus, kurie turi taikomosios, praktinės reikšmės žmonių gyvenimui. Straipsnio autoriaus teigimu, argumentai, pagrindžiantys žmogaus materialiąją esmę yra negalimi, nes pats argumentas turi būti traktuojamas kaip gamtinis reiškinys. Net ir teigdami priešingai nei R. Descartes – „nemąstau, bet vis vien esu“ – pripažintume esantys mąstantys individai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.