V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje
-
Jonas Repšys
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5807
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vladimir Lenin
marksizmas-leninizmas
filosofijos istorija
kritika
perimamumas

Kaip cituoti

Repšys J. (1971). V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje. Problemos, 7, 18-25. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5807

Santrauka

Remiantis V. Lenino teoriniu palikimu ir marksizmo-leninizmo filosofijos istorijos koncepcija straipsnyje atskleidžiamos V. Lenino pažiūros į marksizmo vietą pasaulinės filosofinės minties raidoje. Analizuojama, kaip jis suprato marksizmo santykį su praeities filosofinėmis idėjomis ir, kita vertus, su šiuolaikine buržuazine filosofija. Formuluojant ir sprendžiant minėtus klausimus atskleidžiami šiuolaikinės nemarksistinės filosofijos kritikos lenininiai principai. Teigiama, kad marksistiškai suprasta filosofijos istorija gali būti tik viena kitą keičiančių filosofinių koncepcijų istorija, tik tam tikrų filosofijos mokslo problemų kėlimo bei sprendimo istorija. Marksizmas bei jo metodologinė prasmė gali būti suprasti kaip visos ankstesnės filosofinės minties išvada ir tolesnis išvystymas. Straipsnio autorius pasisako prieš marksizmo suabsoliutinimą, dogmatiškumą, teigia, kad marksizmas privalo būti atviras ir neužbaigtas. Laikant marksizmą užbaigta paskutinės instancijos tiesa, filosofijos istorijai suteikiamas finalistinis ir teleologinis pobūdis.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.