Vaiko temperamento ir motinos elgesio su vaiku strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti malonumą
Straipsniai
Rima Breidokienė
Roma Jusienė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3691
PDF

Reikšminiai žodžiai

malonumo atidėjimas
savireguliacija
temperamentas
motinos elgesio su vaiku strategijos
ikimokyklinis amžius

Kaip cituoti

Breidokienė R., & Jusienė R. (2014). Vaiko temperamento ir motinos elgesio su vaiku strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti malonumą. Psichologija, 49, 100-114. https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3691

Santrauka

Gebėjimai atidėti malonumą, besiformuojantys ankstyvoje vaikystėje, vaidina reikšmingą vaidmenį tolesnėje vaiko pažintinėje, socialinėje ir psichologinėje raidoje, todėl svarbu tyrinėti veiksnius, galinčius paaiškinti sėkmingą šių gebėjimų raidą. Pasitelkę ketverius metus vykdomo tęstinio tyrimo duomenis, šiame tyrime siekėme atskleisti vaiko temperamento bruožų, motinos patirto streso ir jos taikomų strategijų vaiko neigiamų emocijų atžvilgiu reikšmę ketverių metų vaikų gebėjimams atidėti malonumą. Tyrimo dalyviai yra 142 vaikai (71 berniukas ir 71 mergaitė). Vaikų malonumo atidėjimo gebėjimai buvo vertinti laboratorinėmis sąlygomis naudojant „Skanėsto atidėjimo“ ir „Dovanos įvyniojimo“ užduotis. Empirinė medžiaga apie biologinius ir psichosocialinius veiksnius rinkta: antrą–trečią dieną po gimdymo, trys mėnesiai, aštuoniolika mėnesių, dveji ir treji metai po gimdymo apklausiant vaikų motinas. Tyrimo rezultatai rodo, kad vaikai, kurių motinos patyrė mažiau neigiamų išgyvenimų antraisiais ir trečiaisiais vaiko gyvenimo metais, būdami ketverių metų, demonstravo geresnius gebėjimus atidėti malonumą, o tai rodo motinos emocinės sveikatos svarbą vaiko savireguliacijos raidai. Optimalius vaikų gebėjimus atidėti malonumą, vertintus „Dovanos įvyniojimo“ užduotimi, prognozavo motinos stresinių įvykių nepatyrimas dvejus metus po gimdymo, o optimalius vaikų gebėjimus atidėti skanėstą – mažesnis motinos distresas praėjus dvejiems metams po gimdymo ir labiau išreikštos motinos neparemiančios strategijos. Tačiau motinos neparemiančios strategijos su didesniais gebėjimais atidėti skanėstą siejasi tik vaikų, kurių stipriau išreikštas neigiamas emocingumas ir ekstraversija, grupėse, o tai rodo, kad net ir neparemiančios strategijos gali būti veiksmingos tam tikrais temperamento bruožais pasižymintiems vaikams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>