Zwyczajowe i prawne zasady komunikacji wobec nieetycznych aktów mowy
Lingvistikos tyrimai
Joanna Kowalczyk
Jan Kochanowski University of Kielce
https://orcid.org/0000-0001-5571-5175
Publikuota 2023-04-17
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2023.43.48.110
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

etyka komunikacji
aksjologia wypowiedzi
agresja językowa ethics in communication
axiology of expression
linguistic aggression

Kaip cituoti

Kowalczyk, J. (tran.) (2023) “Zwyczajowe i prawne zasady komunikacji wobec nieetycznych aktów mowy”, Respectus Philologicus, (43 (48), pp. 75–85. doi:10.15388/RESPECTUS.2023.43.48.110.

Santrauka

W artykule poruszono kwestę etyki komunikowania. Zwrócono uwagę na oddolne reguły kształtujące aksjologię języka oraz ukonstytuowane prawnie dyrektywy związane z funkcją słowa w społeczeństwie demokratycznym. Celem badania uczyniono opis relacji między działalnością językową a zasadami etyki wypowiedzi w kontekście polskich uwarunkowań kulturowo-cywilizacyjnych i prawnych dyrektyw etyki słowa. Dodatkowym celem stało się odniesienie form agresji językowej do sposobów ich kwalifikowania jako czynów niedozwolonych. Wykorzystany w opracowaniu materiał badawczy został zaczerpnięty z polskich aktów prawnych i wypowiedzi publicznych. Korpus ustawodawczy pochodził z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (K97) oraz Kodeksu karnego (KK97). Metodologiczną podstawą zastosowaną w artykule była analiza dyskursywna i wykładnia funkcjonalno-systemowa. W toku prowadzonych obserwacji opisano szeroką funkcjonalność słowa na tle uregulowań ustawowych. Wykazano, że słowo w aktualnych warunkach społecznych stanowi nie tylko sposób formułowania etycznych lub nieetycznych komunikatów, ale jest obiektem zainteresowania ustawodawcy jako przedmiot jego troski, ale również jako narzędzie przestępstwa.

PDF
HTML