Kaip pateikti mokslinį straipsnį žurnalui „Slauga. Mokslas ir praktika“
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2017 Nr. 10 (250)
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija
Publikuota 2020-08-31
PDF

Kaip cituoti

kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2020) „Kaip pateikti mokslinį straipsnį žurnalui ,Slauga. Mokslas ir praktika‘“, Slauga. Mokslas ir praktika, (10 (250), p. 15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19580 (žiūrėta: 29rugsėjo2022).

Santrauka

Reikalavimų neatitinkantis straipsnis nespausdinamas.

Straipsniai pateikiami elektroniniu paštu: redakcija@sskc.lt arba tereseguzauskiene@gmail.com Microsoft Wordformatu, apimtis 6–8 psl. (spausdinti single intervalu), arba 24000–32 000 spaudos ženklų. Straipsnio pabaigoje nurodomas autoriaus, su kuriuo redakcija spręs iškilusius klausimus, pavardė, darbo adresas, elektroninio pašto adresas, telefonų numeriai. Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ skelbiami lietuviu kalba. Straipsnio autoriaus (-ių) pavardės ir pilnas vardas rašomos mažosiomis raidėmis. Straipsnio tekstas turi būti parašytas sklandžia bendrine lietuvių kalba. Lotyniški ir kitų kalbų žodžiai lietuviškame tekste rašomi pasviruoju šriftu.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 > >>