Vidutinio ir pagyvenusio amžiaus pacientų skysčių vartojimo įpročių ir žinių apie skysčių vartojimo svarbą vertinimas
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 4 (292)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Jolanta Šilabritienė
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos
Lina Spirgienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas
Publikuota 2021-04-23
https://doi.org/10.47458/Slauga.2021.2.5
PDF

Reikšminiai žodžiai

pacientai
skysčių vartojimas
žinios

Kaip cituoti

Šilabritienė J. ir Spirgienė L. (2021) „Vidutinio ir pagyvenusio amžiaus pacientų skysčių vartojimo įpročių ir žinių apie skysčių vartojimo svarbą vertinimas“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(4 (292), p. 1-9. doi: 10.47458/Slauga.2021.2.5.

Santrauka

Tyrimo tikslas – įvertinti pagyvenusio ir vidutinio amžiaus priėmimo-skubios pagalbos skyriaus pacientų skysčių vartojimo įpročius ir žinias apie skysčių vartojimo svarbą.

Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. Buvo apklausta 110 pacientų. Pacientai buvo suskirstyti į 2 grupes pagal amžių: 45–59 m. (vidutinio amžiaus) ir ≥ 60 m. (pagyvenusio amžiaus). Anketą sudarė tyrimo autorės, remdamosi literatūros šaltiniais. Gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro leidimas Nr. BEC-SLF(N)-229 atlikti tyrimą.

Rezultatai. Iš visų tyrime dalyvavusių asmenų moterys sudarė 52,7 proc., vyrai – 47,3 proc. Vandenį dažniau vartojo moterys (82,8 proc.), pacientai, turintys vidurinį išsimokslinimą (84,0 proc.), bei gyvenantieji kaime (87,5 proc.). Mineralinį vandenį dažniau vartojo vyrai (36,5 proc.), pacientai, turintys aukštąjį išsimokslinimą (38,2 proc.), bei gyvenantieji mieste (39,1 proc.). Per parą 1,5–2 litrus išgėrė 28,2 proc. pacientų (atitinkamai vidutinio ir pagyvenusio amžiaus 29,4 ir 27,1 proc.). Tik iki 1 litro skysčių per parą išgėrė daugiau pagyvenusio amžiaus pacientų nei vidutinio (atitinkamai 32,2 ir 19,6 proc.). Dauguma (66,3 proc.) pacientų atsakė, kad dienos metu kartais jautė troškulį. Daugumos (51,8 proc.; atitinkamai pagyvenusių ir vidutinio amžiaus, 57,6 ir 45,1 proc.) pacientų nuomone, per parą reikia išgerti 1,5–2 litrus skysčių.
Daugumai vidutinio amžiaus pacientų (46,0 proc.) žinių apie skysčių vartojimą suteikė internetas, o pagyvenusio amžiaus pacientams (50,0 proc.) – žurnalai, laikraščiai. Bendruomenės slaugytojas mažiausiai suteikė žinių tiek vidutinio, tiek pagyvenusio amžiaus pacientams (atitinkamai 6,3 ir 16,7 proc.).

Išvados. Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus pacientai vartojo per mažai skysčių, net trečdalis vyresnio amžiaus pacientų vartojo tik iki 1,0 litro, dažniausiai abiejų grupių pacientai vartojo vandenį ir arbatą. Dažniausiai pacientai informaciją apie skysčių vartojimą sužino internete, spaudos leidiniuose, mažiausiai informacijos suteikė bendruomenės slaugytojai.

PDF