Slaugos ypatumai potencialaus donoro ruošimo metu intensyviosios terapijos skyriuose
Periodinio recenzuojamo mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ viršelis
Savišvieta
Rūta Stankevičienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Neurochirurgijos klinika, Neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyrius
Lina Spirgienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Ingrida Urbonienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Neurochirurgijos klinika, Neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyrius
Publikuota 2020-08-21
PDF

Reikšminiai žodžiai

potencialus donoras
intensyviosios terapijos skyrius
smegenų mirtis
smegenų perfuzija
oksigenacija

Kaip cituoti

Stankevičienė R., Spirgienė L. ir Urbonienė I. (2020) „Slaugos ypatumai potencialaus donoro ruošimo metu intensyviosios terapijos skyriuose“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(8 (284), p. 8-13. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19247 (žiūrėta: 18rugsėjo2021).

Santrauka

Potencialaus donoro nustatymo procesas prasideda tada, kai yra įtariama smegenų mirtis [1]. 1968 m. Har- varde sudaryta medikų, teisininkų, etikos specialistų bei teologų komisija pasiūlė smegenų mirties kriterijų apibrėžimą. Jau tada buvo suformuluota iki šiol galiojanti smegenų mirties simptomų triada: gili negrįžtama koma, smegenų kamieno arefleksija ir savaiminio kvėpavimo nutrūkimas [2]. Lietuva, palyginti su kaimyninėmis šalimis Estija ir Latvija, donorystės ir transplantacijos srityje yra pažengusi labiausiai: atliekama daugiausiai rūšių transplantacijų, sutvarkyta teisinė bazė bei donorystės ir transplantacijos proceso koordinavimas [3, 4]. 2015 m. Lietuvoje įteisintas, o 2016 m. pradėtas taikyti trečiasis – neplakančios širdies – organų donorystės modelis [5]. Kartu su visa komanda intensyviosios terapijos slaugytojai dalyvauja potencialaus donoro atpažinimo ir multiorganinio donoro ruošimo etapuose. Slaugytojai vieni pirmųjų gali atpažinti ankstyvuosius klinikinius smegenų mirties požymius – smegenų kamieno arefleksiją ir spontaninio kvėpavimo nebuvimą. Be to, slaugytojai yra svarbūs išsaugant donoro žmogiškąjį orumą ir užtikrinant artimųjų emocinius bei dvasinius poreikius. Slaugytojų turimos specialiosios žinios bei aktyvus įsitraukimas į donoro identifikavimo ir ruošimo procesą teigiamai veikia bendrą komandinio darbo rezultatą. Straipsnio tikslas – atskleisti slaugos ypatumus potencialaus donoro ruošimo metu intensyviosios terapijos skyriuose.
PDF