Dvasinė pagalba ir parama slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje: onkologine liga sergančiųjų patirtis
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 5 (293)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Erika Juškauskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas
Lina Spirgienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas
Olga Riklikienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas
Publikuota 2021-05-21
https://doi.org/10.47458/Slauga.2021.2.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

dvasinė pagalba
onkologinė liga
parama
slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

Kaip cituoti

Juškauskienė E., Spirgienė L. ir Riklikienė O. (2021) „Dvasinė pagalba ir parama slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje: onkologine liga sergančiųjų patirtis“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(5 (293), p. 16-24. doi: 10.47458/Slauga.2021.2.10.

Santrauka

Tikslas – apibūdinti onkologine liga sergančių neterminalinės būklės ligonių patirtį apie jiems suteiktą dvasinę pagalbą ir paramą slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje.

Metodai. Tyrimas vykdytas 2018 m. keturiose Lietuvos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse. Tiesioginio interviu metu patirtimi apie suteiktą dvasinę pagalbą ir paramą pasidalijo 118 neterminalinės būklės onkologinėmis ligomis sergančių ir ligoninėje gydytų pacientų. Tiriamieji buvo pasirinkti tikslinės atrankos būdu. Atsakymai analizuoti kokybinės induktyviosios tematinės turinio analizės metodu. Tyrimui vykdyti gautas Kauno regioninio Bioetikos komiteto leidimas (Nr. BE-2-84).

Radiniai. Onkologinėmis ligomis sergantys ir ligoninėje gydomi pacientai, apibūdindami slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje jiems suteiktą dvasinę pagalbą ir paramą, pirmiausia siejo ją su dvasininkų arba jų padėjėjų teikiamais sakramentais bei religiniais ritualais. Dvasinės pagalbos ir paramos teikėjais pacientų buvo įvardyti dvasininkai ir sielovadininkai; medicinos, slaugos ir socialinės globos personalas; artimieji. Pacientai išreiškia pageidavimus, kad dvasinę pagalbą ir paramą teiktų daugiaprofesinė komanda, kurios nariai palaiko tarpusavio ryšį, derina savo veiksmus, kartu ieško geriausių sprendimų. Kas trečias pacientas patyrė, kad jo dvasiniai poreikiai ir lūkesčiai liko be reikalingo dėmesio arba iš viso nebuvo patenkinti. Dalis pacientų susidarė nuomonę, kad dvasinės paramos ir pagalbos ligoninėje yra per mažai.

Išvados. Onkologinėmis ligomis sergantys ir ligoninėje gydomi pacientai jiems teikiamą dvasinę pagalbą ir paramą labiausiai sieja su dvasininkų arba jų padėjėjų teikiamais sakramentais bei religiniais ritualais, kiek mažiau – su medicinos personalo inicijuojamu pokalbiu ir bendravimu. Sergančiųjų onkologinėmis ligomis pacientų dvasiniai poreikiai turi tapti neatsiejama holistinės pacientų priežiūros dalimi ne tik teoriniu lygmeniu, bet ir klinikinėje praktikoje.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai