Slaugos studentų žinių apie periferinės venos kateterių priežiūrą vertinimas
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr. 10 (286)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Diana Janiušina
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas
Lina Spirgienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas
Publikuota 2020-10-16
PDF

Reikšminiai žodžiai

periferinės venos kateteris
slaugos studentai
kateterio priežiūra

Kaip cituoti

Janiušina D. ir Spirgienė L. (2020) „Slaugos studentų žinių apie periferinės venos kateterių priežiūrą vertinimas“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(10 (286), p. 1-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20624 (žiūrėta: 24sausio2022).

Santrauka

Tyrimo tikslas – įvertinti slaugos studentų žinias apie periferinės venos kateterių priežiūrą.

Metodai. Kiekybinis tyrimas buvo vykdytas LSMU Slaugos fakultete 2020 m. sausį–vasarį. Tyrime dalyvavo 106 Slaugos fakulteto pirmosios studijų pakopos II ir IV kursų studentai. Naudota tyrimo autorių sudaryta anketa. Gautas LSMU Bioetikos pritarimas vykdyti tyrimą Nr. BEC-1L(B)-50.

Rezultatai. Dauguma slaugos II ir IV kursų studentų (atitinkamai 72,4 ir 81,3 proc.) nurodė teisingai, kad ilgiausiai įkištą periferinės venos kateterį galima laikyti 72 val. Geriausiai II ir IV kurso studentai žinojo (atitinkamai 94,8 ir 97,9 proc.), kad įkišant periferinės venos kateterį reikia dėvėti medicinines diagnostines pirštines, tačiau II kurso 3,4 proc. studentų atsakė, jog pirštinių dėvėti nereikia. Dauguma slaugos II ir IV kurso studentų (atitinkamai 63,8 ir 72,9 proc.) teisingai atsakė, kad periferinės venos kateterio fiksacijai geriausiai tinka skaidrus poliuretano tvarstis. Slaugos studentai žinojo, kad prižiūrint kateterį reikia dokumentuoti kateterio įkišimo datą (98,1 proc.) ir laiką (90,6 proc.), išplauti kateterį (92,5 proc.). Mažiausiai slaugos studentai žinojo apie įkišimo vietos dokumentavimą (71,7 proc.), retelasto ar kitos medžiagos uždėjimą (73,6 proc.), tačiau apie retelasto ar kitos medžiagos uždėjimą geriau žinojo II kurso slaugos studentai nei IV kurso (atitinkamai 81,0 ir 73,6 proc.). Visi slaugos studentai teisingai atsakė, kad periferinės venos kateterio įkišimo vietą reikia apžiūrėti ir vertinti, kai pacientas skundžiasi skausmu periferinio kateterio vietoje. Slaugos IV kurso studentai (93,8 proc.) dažniau nei II kurso studentai (75,9 proc.) žinojo, kad periferinės venos kateterio fiksacijai naudojamą tvarstį reikia keisti, kai pacientas išsimaudė su tvarsčiu.

Išvados. Slaugos II ir IV kurso studentai turėjo pakankamai žinių apie periferinės venos kateterių priežiūrą. Slaugos IV kurso studentai geriau žinojo apie įkišto periferinės venos kateterio laikymo trukmę, kateterio fiksaciją, medicininių diagnostinių pirštinių naudojimą, kada reikia keisti periferinės venos kateterio fiksacijai naudojamą tvarstį, o slaugos II kurso studentai geriau žinojo, kada apžiūrimas periferinės venos kateteris, kada gali atsirasti pirmųjų infekcijos požymių, įkišus periferinės venos kateterį.

PDF