Slaugytojų patiriamas stresas COVID-19 pandemijos metu
Slauga. Mokslas ir praktika
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Ieva Keršytė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra
Aldona Mikaliūkštienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra
Natalja Fatkulina
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra
Publikuota 2022-03-23
https://doi.org/10.47458/Slauga.2022.3.7
PDF

Reikšminiai žodžiai

slaugytojų stresas
COVID-19 pandemija
slaugytojų nerimas

Kaip cituoti

Keršytė I., Mikaliūkštienė A. ir Fatkulina N. (2022) „Slaugytojų patiriamas stresas COVID-19 pandemijos metu“, Slauga. Mokslas ir praktika, 3(3 (303), p. 7–11. doi: 10.47458/Slauga.2022.3.7.

Santrauka

COVID-19 pandemija yra didžiausio masto pasaulinė sveikatos priežiūros krizė per pastarąjį šimtmetį. Tyrimai pateikia įrodymų, kad koronavirusas turi didelę įtaką sveikatos priežiūros specialistų gerovei, slaugytojai susiduria su papildomais padidėjusiais streso šaltiniais. Slaugytojų psichologinė sveikata COVID-19 pandemijos metu yra labai svarbi, nes tai gali turėti įtaką jų darbingumui ir sumažinti teikiamų slaugos paslaugų kokybę. Bendras streso, nerimo, depresijos ir miego sutrikimų paplitimas tarp slaugytojų pandemijos protrūkio metu rodo, kad bent trečdalis slaugytojų patyrė stresą, nerimą, depresiją ir miego sutrikimų. Vykdydami savo pareigas stabdyti viruso plitimą, sveikatos priežiūros darbuotojai rizikuoja savo gyvybe dėl didesnės viruso poveikio rizikos, didelio darbo krūvio poreikio, nereguliarių ar ilgų darbo valandų.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie slaugytojų patiriamą stresą COVID-19 pandemijos metu.

Tyrimo metodai – sisteminga literatūros apžvalga Web of Science, PubMed ir Google Scholar duomenų bazėse, kuriose rašoma apie slaugytojų patiriamą stresą COVID-19 pandemijos metu. Gauti rezultatai parodė, kad slaugytojai COVID-19 pandemijos metu patiria didesnį stresą, palyginti su įprastomis darbo sąlygomis, ir stresas turi neigiamą poveikį slaugytojų profesinei bei asmeninei veiklai.

PDF