Eilių sistemų modeliavimas MCMC metodu
Straipsniai
Mantas Landauskas
Kaunas University of Technology
Eimutis Valakevičius
Kaunas University of Technology
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.52
PDF

Reikšminiai žodžiai

eilių sistema
Markovo grandinių Monte Karlo metodas

Kaip cituoti

Landauskas M. ir Valakevičius E. (2010) „Eilių sistemų modeliavimas MCMC metodu“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 285–290. doi: 10.15388/LMR.2010.52.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama eilių sistema, kurios paraiškų atėjimo srautas yra puasoninis, o aptarnavimas pasiskirstęs neeksponentiškai. Aptarnavimo srautui generuoti naudotas MCMC metodas. Siūlomo skirstinio pasirinkimas atliekamas sulyginant tikslinio ir Erlango pasiskirstymų 3 pradinius momentus. Sukurta programinė įranga ir tyrinėtos MCMC metodo subtilybės leido sumodeliuoti konkrečią eilių sistemą. Modeliavimo metu pastebėtas ženklus paklaidų išaugimas, kai aptarnavimo ir paraiškų atėjimo į sistemą srautai yra panašūs. Iš atliktų tyrimų darytina išvada, kad modeliuojant eilių sistemas verta modeliavimą kartoti daug kartų ir skaičiuoti sistemos charakteristikų vidurkius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.