VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ IR STUDENTŲ LAIKO PERSPEKTYVOS IR KARJEROS PLANAVIMO GEBĖJIMŲ SĄSAJOS
UGDYMAS KARJERAI: LŪKESČIAI, STRATEGIJOS, METODAI
Antanas Kairys
Ieva Urbanavičiūtė
Birutė Pociūtė
Audronė Liniauskaitė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2517
PDF

Reikšminiai žodžiai

laiko perspektyva
karjeros planavimo gebėjimai
karjeros adaptyvumas
karjeros sprendimų savaveiksmingumas

Kaip cituoti

Kairys A., Urbanavičiūtė I., Pociūtė B. ir Liniauskaitė A. (2013) „VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ IR STUDENTŲ LAIKO PERSPEKTYVOS IR KARJEROS PLANAVIMO GEBĖJIMŲ SĄSAJOS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 310, p. 30-46. doi: 10.15388/ActPaed.2013.31.2517.

Santrauka

Socialinių mokslų (psichologija) daktaras
Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT- 01513 Vilnius
El. paštas: antanas.kairys@fsf.vu.lt

Socialinių mokslų (psichologija) daktarė
Lietuvos edukologijos universiteto Psichologijos didaktikos katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
El. paštas: ieva.urbanaviciute@gmail.com

Socialinių mokslų (psichologija) daktarė
Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT- 01513 Vilnius
El. paštas: birute.pociute@fsf.vu.lt

Socialinių mokslų (psichologija) daktarė
Klaipėdos universiteto Psichologijos katedra
S. Nėries g. 5, LT-92227 Klaipėda
El. paštas: audrone.liniauskaite@gmail.com

Karjeros planavimas ir sprendimų priėmimas renkantis profesiją priklauso ne tik nuo gabumų, interesų, vertybių, bet ir nuo to, kaip asmuo atsižvelgia į savo praeities patyrimą, ateities tikslus ir lūkesčius. Šio tyrimo tikslas – ištirti mokinių ir studentų karjeros planavimo gebėjimų ypatumus (karjeros adaptyvumą ir karjeros sprendimų savaveiksmingumą) skirtinguose laiko perspektyvos klasteriuose. Tyrime dalyvavo 203 vyresniųjų klasių mokiniai ir 176 bakalauro pakopos studentai. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, buvo išskirti penki laiko perspektyvomis grįsti klasteriai. Nustatyti statistiškai reikšmingi mokinių karjeros adaptyvumo ir studentų karjeros sprendimų savaveiksmingumo skirtumai tarp į skirtingus klasterius patekusių asmenų leidžia naujai pažvelgti į jaunų žmonių karjeros planavimo ypatumus ir parodo, kad laiko perspektyva dažnai nepelnytai pamirštama karjeros tyrimuose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>