Žaidimas kaip vaiko socializacijos veiksnys ikimokykliniame amžiuje
UGDYMAS IR SOCIALIZACIJA
Vanda Aramavičiūtė
Placida Jasiūnaitė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.26.2980
PDF

Reikšminiai žodžiai

socializacija
vaikystė
žaidimas
žaidimo paskirtys
reikšmės
galimybės

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. ir Jasiūnaitė P. (2011) „Žaidimas kaip vaiko socializacijos veiksnys ikimokykliniame amžiuje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 26, p. 70-81. doi: 10.15388/ActPaed.2011.26.2980.

Santrauka

Profesorė habiluota socialinių
mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto
Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LTLT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25

Straipsnyje siekiama aktualinti socializacijos reikšmę brandinant visavertę žmogaus asmenybę. Pripažįstant socializacijos ontogenezėje prasmę ir specifiką, iškeliama ypatinga pirminės socializacijos svarba vaikystėje. Iš veiksnių, lemiančių socializacijos procesus šiame amžiuje, išskiriamas žaidimas kaip pagrindinė vaiko veikla. Remiantis XIX ir XX amžiaus žaidimo teorijomis ir šiuolaikinių tyrimų duomenimis, holistiniu požiūriu aptariama žaidimo samprata ir funkcijos, ryškinančios realias žaidimo galimybes visavertei vaiko socializacijai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.