Valia ir jos reikšmė vertybių internalizacijai
Straipsniai
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9517
PDF

Reikšminiai žodžiai

Dorinis ugdymas
dorovinės vertybės
dvasinės vertybės
vertybių internalizacija
valia.

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. (2016) „Valia ir jos reikšmė vertybių internalizacijai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 80, p. 98-103. doi: 10.15388/ActPaed.2001.08.9517.

Santrauka

Žvelgiant į valią, kaip į vertybių internalizacijos mechanizmą, straipsnyje aktualizuojama valios esmė ir funkcijos, atskleidžiamos valios sklaidos ypatybės, išryškinamas geros valios vaidmuo šiame procese. Šalia to analizuojami kai kurie X-XI klasių mokinių valingų siekimų ypatumai ir jų įtaka doriniam elgesiui.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.