Valia ir jos reikšmė vertybių internalizacijai
Straipsniai
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2001-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9517
PDF

Reikšminiai žodžiai

Dorinis ugdymas
dorovinės vertybės
dvasinės vertybės
vertybių internalizacija
valia.

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. (2001) „Valia ir jos reikšmė vertybių internalizacijai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 80, p. 98-103. doi: 10.15388/ActPaed.2001.08.9517.

Santrauka

Žvelgiant į valią, kaip į vertybių internalizacijos mechanizmą, straipsnyje aktualizuojama valios esmė ir funkcijos, atskleidžiamos valios sklaidos ypatybės, išryškinamas geros valios vaidmuo šiame procese. Šalia to analizuojami kai kurie X-XI klasių mokinių valingų siekimų ypatumai ir jų įtaka doriniam elgesiui.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.