Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo aspektai
Straipsniai
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 1998-12-21
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9436
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokiniai
dvasingumas
dvasinės vertybės
vertybių ugdymas
emocinis patyrimas

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. (1998) „Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo aspektai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 50, p. 93-105. doi: 10.15388/ActPaed.1998.05.9436.

Santrauka

Spartėjanti dvasinė krizė Lietuvoje ir pasaulyje skatina ugdyti dabartinės šeimos, mokyklos, visuomenės dvasingumą. Todėl šiandien itin svarbu suvokti skirtingo amžiaus mokinių esminius dvasingumo bruožus. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – aptarti X-XI klasių mokinių požiūrį į dvasines vertybes ir praktinį jų ugdymą. Kadangi nuo asmens palankumo vertybėms ir jų prasmės pripažinimo pagrįstumo priklauso jo siekiai bei parengtis veikti, tai palankus požiūris į vertybes laikytinas ir vienu iš esminių dvasingumo rodiklių, ir jo raidos vidinių sąlygų bei būdų. Taip pat pateikiama mokinių požiūrio į emocinį patyrimą analizė.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.