Jonas Boskas – socialinis katalikų pedagogas
Straipsniai
Leonas Jovaiša
Publikuota 2000-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9482
PDF

Reikšminiai žodžiai

Jonas Boskas
socialinis ugdymas
religinis ugdymas
katalikiška pedagogika.

Kaip cituoti

Jovaiša L. (2000) „Jonas Boskas – socialinis katalikų pedagogas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 70, p. 23-29. doi: 10.15388/ActPaed.2000.07.9482.

Santrauka

Krikščionybės 2000-tųjų metų sukakties proga atsigręžiama į jos istoriją, paženklintą didelėmis žmonių auklėjimo pastangomis. Lietuvos pedagogikos istorijos raštuose mažai atsispindi katalikų auklėjimo mokslas - labiau domėtasi Europos ir JAV protestantų darbais. Šiuo straipsniu siekiama paanalizuoti vieno žymiausių XIX a. katalikų pedagogo Jono Bosko (Don Giovanni Bosco) veiklą ir auklėjimo idėjas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.