Apie psichopedijos dalyką ir žmogaus ugdymą
Straipsniai
Leonas Jovaiša
Publikuota 2000-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9497
PDF

Reikšminiai žodžiai

Edukologija
psichopedija
ugdymas
asmenybė
dvasinė kultūra.

Kaip cituoti

Jovaiša L. (2000) „Apie psichopedijos dalyką ir žmogaus ugdymą“, Acta Paedagogica Vilnensia, 70, p. 208-228. doi: 10.15388/ActPaed.2000.07.9497.

Santrauka

Pedagogų rengimo mokslinis pamatas yra įvairūs edukologijos dalykai. Jais remiantis, mokoma ugdyti jaunąją kartą socialiai vertingam gyvenimui, bet mažiau akcentuojamas žmogaus psichiniL) ir dvasinių galių ugdymas. Štai naujausias N. L. Gage ir D. C. Berliner pedagoginės psichologijos vadovėlis teikia informacijos labiau apie psichinį vyksmą ir savybes, bet beveik visiškai netyrinėjo technologijos, ką ir kaip ugdyti žmogaus fizinėje, psichinėje ir dvasinėje struktūroje. Tai turėtų atlikti ne pedagoginė psichologija, bet psichologinė pedagogika (psichopedija). Problemai tirti pasirinktas sisteminės analizės metodas, leidžiantis psichopediją nagrinėti kaip visumą, o žmogaus ugdymo sistemoje išskirti svarbiausią jos elementą - asmenybę. Šio straipsnio tikslas ir yra bandymas ištirti psichopedijos dalyką kaip mokslą ir visybinę žmogaus struktūrą, kurios esminiais elementais ji turėtų domėtis.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.