Pratarmė
Straipsniai
  • Vanda Aramavičiūtė
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2005-01-01
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kaip cituoti

Aramavičiūtė, V. (tran.) (2005) “Pratarmė”, Acta Paedagogica Vilnensia, 14, p. 7. doi:10.15388/ActPaed.2005.14.9747.

Santrauka

Leidinio 14-tas tomas susideda iš trijų skyrių. Pirmame skyriuje iškeliama ugdymo ir vertybių problema. Antrame skyriuje atskleidžiami ugdymo tyrimų – teorinių ir empirinių – raidos aspektai. Trečiame skyriuje nagrinėjama aukštojo mokslo kaita ir problemos.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>