Etinių vertybių supratimas N. Hartmano filosofijoje
-
Nikodemas Juršėnas
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5507
PDF

Reikšminiai žodžiai

Nicolai Hartmann
etika
vertybės
moralė
vertinimas

Kaip cituoti

Juršėnas N. (2014) „Etinių vertybių supratimas N. Hartmano filosofijoje“, Problemos, 110, p. 51-62. doi: 10.15388/Problemos.1973.11.5507.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama etinių vertybių problema N. Hartmanno filosofijoje, analizuojama jų santykiai su kitomis vertybėmis, dorovinio poelgio struktūra. Pastaroji yra trejopa: žmogus suvokia būsimo poelgio tikslą; palaipsniui mažėja priemonės iškeltam tikslui siekti; iškelto tikslo siekiama nuolat mažėjant nuotoliui tarp priežasties ir dorovinio veiksmo. Aptariant dorovinius pasirinkimus ir poelgius, didžiausias dėmesys skiriamas gyvenimo situacijai, kurioje nuolat veikia subjektas. Gyvenimo situacijos terminas pabrėžia kitų žmonių grupių interesus, į kuriuos žmogus yra priverstas atsižvelgti. Pagrindinis subjekto uždavinys yra būsimos situacijos numatymas ir teisingas elgesys. Straipsnio autorius siekia parodyti etinių vertinimų specifiką, jų priklausomybę nuo gyvenimo situacijos. N. Hartmannas palaikė M. Schelerio mintį, kad vertybinis jausmas neturi griežto ryšio su vertinamuoju objektu, tačiau to jausmo turinys yra objektyvaus pobūdžio.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.