V. Sezemano ir N. Hartmano laiškai
-
Nikodemas Juršėnas
Publikuota 1995-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7028
PDF

Reikšminiai žodžiai

Nicolai Hartmann
Vosylius Sezemanas
Lietuvos filosofija
neokantizmas
fenomenologija

Kaip cituoti

Juršėnas N. (1995). V. Sezemano ir N. Hartmano laiškai. Problemos, 48, 92-102. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7028

Santrauka

Straipsnis skirtas N. Hartmanno (1882–1950) ir V. Sezemano (1884–1963) draugystei ir bendradarbiavimui nušviesti. Teigiama, kad šie filosofai susipažino lankydami mokyklą Peterburge. N. Hartmannas po 1905 m. persikėlė į Vokietiją, o V. Sezemanas liko Rusijoje. 1922 m. jis persikėlė į Lietuvą ir žymiai paveikė jos filosofijos raidą. Aptariamas šių filosofų pradinis bendradarbiavimo etapas, abipusis vienas kito veikalų recenzavimas ar nuomonė apie juos. Remiamasi N. Hartmanno ir V. Sezemano susirašinėjimu. Aptariami santykiai tarp N. Hartmanno ir jo Marburgo laikų draugo H. Heimshoetho (1886–1975). Parodomos N. Hartmanno ir V. Sezemano kūrybos ištakos ir pirmieji žingsniai, atskleidžiama to laikotarpio filosofinė panorama, madingų filosofijos mokyklų (neokantizmo, fenomenologijos, gyvenimo filosofijos ir kt.) gyvavimas. Teigiama, kad N. Hartmanno ir V. Sezemano filosofinis kūrybinis kelias yra panašus: abu jie – pusiau fenomenologai, kuriantys kritinį realizmą, naująją ontologiją, susijusią su mokslų pasiekimais bei klasikine filosofine tradicija.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.