Intuicija
-
Nikodemas Juršėnas
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5799
PDF

Reikšminiai žodžiai

Intuicija
mokslinis pažinimas
kūryba
intuicijos aktas
intelektas

Kaip cituoti

Juršėnas N. (1970). Intuicija. Problemos, 6, 83-88. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5799

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama intuicijos sąvoka, jos vaidmuo moksle ir kūrybiniame procese. Aptariamos šios sąvokos skirtingos reikšmės filosofijos istorijoje. Skiriama jutiminė ir intelektualinė intuicija. Jutiminė intuicija yra glaudžiai susijusi su pirmąja signaline sistema, kurioje svarbiausias vaidmuo tenka jutiminiam daikto ar proceso vaizdui. Intelektualinės intuicijos svarbiausias bruožas – staigus reiškinio visumos suvokimas be detalios jo analizės. Ji yra mokėjimas greitai ir betarpiškai aptikti tiesą; sugebėjimas surasti bendrą sprendimą, rezultatą, užčiuopti visumą, remiantis pavieniais duomenimis, faktais; mokėjimas surasti konkrečios problemos sprendimą, remiantis bendrais teiginiais. Intuicijos aktai iš esmės remiasi psichofiziologiniais procesais, vykstančiais galvos smegenų žievėje. Kūrybos procese logika ir intuicija papildo viena kitą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.