V. Leninas ir kultūrinis palikimas
-
Jonas Repšys
Publikuota 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5756
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vladimiras Leninas
kultūra
kultūrinis palikimas
perimamumas
socializmas

Kaip cituoti

Repšys J. (1969). V. Leninas ir kultūrinis palikimas. Problemos, 4, 7-17. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5756

Santrauka

Straipsnyje, remiantis V. Lenino idėjomis, keliami ir svarstomi klausimai, ką reiškia kultūros sąvoka, kultūros vystymasis bei kuria prasme jai taikytinas klasinis pobūdis. Teigiama, kad kultūra apima visa tai, kas egzistuoja ne kaip natūralių gamtos procesų pasekmė, o kaip žmonių kultūrinės veiklos produktai. Tai yra žmonijos istorijoje sukurta dirbtinė tikrovė kaip visuma sąlygų, būtinų žmonių egzistavimui bei vystymuisi užtikrinti. V. Leninas daug kartų kėlė idėją apie kuriamos socialistinės kultūros ryšį su senąja buržuazine, tačiau daugelis šiuolaikinių marksizmo teoretikų dažnai pamiršta perimamumo principo reikšmę socialistinei kultūrai. Autorius teigia, kad lenininiai kultūros palikimo ir buržuazinės kultūros pasiekimų panaudojimo principai buvo pažeisti asmenybės kulto laikotarpiu. Socializmas V. Leninui nebuvo vien kapitalistinės praeities paneigimas, o pozityvus sprendimas tų socialinių problemų, kurių kapitalizmas nesugebėjo išspręsti.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.