V. Leninas ir socialistinė kultūra
-
Jonas Repšys
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5773
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kultūra
socializmas
buržuazija
perimamumas
Vladimiras Leninas

Kaip cituoti

Repšys J. (1970). V. Leninas ir socialistinė kultūra. Problemos, 5, 5-14. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5773

Santrauka

Straipsnyje, remiantis marksistine metodologija bei Vladimiro Lenino buržuazinės ir socialistinės kultūros tarpusavio santykių ir perimamumo principais, analizuojami socialistinės kultūros tolesnės raidos kai kurie klausimai. Aptardamas šias problemas straipsnio autorius nagrinėja dvasinės kultūros klasinį pobūdį, jos santykį su ideologija, taip pat ideologinę kovą šiuolaikiniame visuomenės raidos etape. Teigiama, kad negalima tapatinti buržuazinės kultūros ir buržuazinės ideologijos sąvokų, nes ideologijos sąvokos turinys yra siauresnis. Buržuazinės visuomenės dvasinėje kultūroje galima aptikti ir antiburžuazinių idėjų. Socializmas savo pažangos kelyje turi įjungti ir perdirbti visa, ką geriausio yra sukūręs pasaulinis mokslas ir kultūra. Daroma išvada, kad socializmas yra pašauktas dabartinę pasaulinę kultūrą vėl padaryti žmogaus individualybės vystymosi socialine prielaida. Socializmas yra tolesnis kapitalizmo iškeltų socialinių žmogiškųjų problemų naujas sprendimo etapas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.