Socialinės paramos ir vadovo proaktyvaus elgesio reikšmė darbuotojų proaktyviam elgesiui
Straipsniai
Marija Miselytė
Dalia Bagdžiūnienė
Publikuota 2018-01-30
https://doi.org/10.15388/Psichol.2017.56.11521
PDF

Reikšminiai žodžiai

darbuotojai
vadovas
proaktyvus elgesys
vadovų
kolegų ir organizacijos parama

Kaip cituoti

Miselytė M., & Bagdžiūnienė D. (2018). Socialinės paramos ir vadovo proaktyvaus elgesio reikšmė darbuotojų proaktyviam elgesiui. Psichologija, 56, 37-55. https://doi.org/10.15388/Psichol.2017.56.11521

Santrauka

Organizacijoms, siekiančioms konkurencingumo dinamiško verslo sąlygomis, neabejotina darbuotojų proaktyvaus elgesio reikšmė. Proaktyvaus elgesio prielaidų tyrimuose vis dažniau atkreipiamas dėmesys į socialinės aplinkos svarbą. Šiame straipsnyje aprašomo tyrimo tikslas siejamas su iki šiol mažai tirtų potencialių proaktyvaus darbuotojų elgesio prielaidų analize: ieškoma sąsajų su vadovo, kolegų ir organizacijos parama bei vadovo proaktyviu elgesiu. Tyrime dalyvavo 206 darbuotojai (79 vyrai ir 127 moterys, amžiaus vidurkis 30 metų). Rezultatai: organizacijos, vadovo ir kolegų parama yra teigiamai susijusi su darbuotojų proaktyviu elgesiu, stipriausias prediktorius yra organizacijos parama. Vadovo proaktyvus elgesys tiesiogiai nėra susijęs su proaktyviu darbuotojų elgesiu, tačiau padeda numatyti bendrą proaktyvaus elgesio rodiklį, užduoties atlikimo, asmens ir aplinkos dermės bei strateginį tipus, kai išreikšta vadovo, kolegų ir organizacijos parama: vadovo proaktyvaus elgesio ir darbuotojų strateginio elgesio ryšį sustiprina kolegų ir organizacijos parama, o vadovo proaktyvaus elgesio ir darbuotojo asmens ir aplinkos dermės elgesio ryšį – vadovo parama.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.