Darbuotojų socializacijos, darbinio ir pilietiško elgesio bei tapatumo organizacijai sąsajos
Straipsniai
Agnė Dzimidienė
Vilniaus universitetas Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius Tel. + 370 5 266 7605
Dalia Bagdžiūnienė
Vilniaus universitetas Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius Tel. + 370 5 266 7605
Publikuota 2015-07-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2015.51.8254
PDF

Reikšminiai žodžiai

darbuotojų socializacija
darbinis elgesys
pilietiškas elgesys
tapatumas organizacijai

Kaip cituoti

Dzimidienė A., & Bagdžiūnienė D. (2015). Darbuotojų socializacijos, darbinio ir pilietiško elgesio bei tapatumo organizacijai sąsajos. Psichologija, 51, 29-43. https://doi.org/10.15388/Psichol.2015.51.8254

Santrauka

Straipsnyje analizuojami darbuotojų socializacijos organizacijoje reiškinys, sąsajos su darbiniu ir pilietišku elgesiu bei tapatumu organizacijai ir tapatumo vaidmuo socializacijos ir elgesio darbe ryšiams. Šios srities tyrimų nėra daug, o kaip teigia Cooper-Thomas ir Anderson (2006), darbinis ir pilietiškas elgesys bei socialinis sutelktumas yra socializacijos indikatoriai, padedantys įvertinti socializacijos veiksmingumą ir rengti pagrįstas socializacijos priemonių sistemas. Tyrime dalyvavo 129 nevadovaujamas pareigas einantys privačių organizacijų darbuotojai (54,3 % dirba iki vienerių metų, 45,7 % – ilgiau nei metus). Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Rezultatai: darbinį elgesį prognozuoja veiklos dimensija, pilietišką – profesinės kalbos išmokimas, politikos bei organizacijos tikslų ir vertybių perėmimas, tapatumą organizacijai – tikslų ir vertybių bei ateities ir karjeros perspektyvų rodikliai. Kai tapatumas organizacijai aukštas, ilgiau nei metus dirbančių darbuotojų darbinį elgesį stiprina tikslų ir vertybių, politikos bei ateities perpektyvų, o pilietišką elgesį – veiklos rodiklis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.