Bendrosios transformacinio vadovavimo skalės lietuviškosios versijos psichometriniai rodikliai
Straipsniai
Aurelija Stelmokienė
Auksė Endriulaitienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2009.0.2584
PDF

Reikšminiai žodžiai

transformacinis vadovavimas
Bendrosios transformacinio vadovavimo skalės patikimumas ir validumas

Kaip cituoti

Stelmokienė A., & Endriulaitienė A. (2009). Bendrosios transformacinio vadovavimo skalės lietuviškosios versijos psichometriniai rodikliai. Psichologija, 40, 88-102. https://doi.org/10.15388/Psichol.2009.0.2584

Santrauka

Siekiant įvertinti Bendrosios transformacinio vadovavimo skalės lietuviškosios versijos psichometrinius rodiklius, buvo atliktas kelių etapų tyrimas, kurio bendra tiriamųjų imtis – 550 įvairiose Lietuvos organizacijose dirbančių darbuotojų. Pirmajame etape dalyvavo 112 tiriamųjų, kurie atsakė į klausimus apie savo tiesioginių vadovų elgesį (Bendroji transformacinio vadovavimo skalė, Carless et al., 2000) ir pateikė sociodemografinius duomenis. Antrajame etape 438 respondentai, be anksčiau minėtų klausimų, dar pildė Transformacinio vadovavimo elgesio inventorių (Podsakoff et al., 1990), pasitenkinimo darbu (Shim et al., 2002), ketinimų išeiti iš darbo (Meyer and Tett, 1993) ir N. F. Mott vadovavimo efektyvumo (cit. pagal Chauhan et al., 2005) klausimynus. Tyrimo rezultatai patvirtino aukštą vidinį ir išorinį skalės patikimumą. Turinio validumo įrodymus pateikė tiriančioji ir patvirtinančioji faktorinė analizė, o konstrukto validumą pagrindė koreliacinės analizės rezultatai. Todėl Bendrąją transformacinio vadovavimo skalę siūloma naudoti tyrimams kaip trumpą, tačiau potencialą turinčią transformacinio stiliaus vadovo įgūdžius matuojančią priemonę.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>