Lietuvių kalbos žargono priesaginiai būdvardžiai ir subūdvardėję dalyviai
Lingvistikos tyrimai
Robertas Kudirka
Publikuota 2021-10-11
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2021.40.45.90
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

būdvardžiai
būdvardėjimas
žargonas
afiksinė adaptacija

Kaip cituoti

Kudirka R. (2021) „Lietuvių kalbos žargono priesaginiai būdvardžiai ir subūdvardėję dalyviai“, Respectus Philologicus, (40 (45), p. 35-47. doi: 10.15388/RESPECTUS.2021.40.45.90.

Santrauka

Straipsnyje aptarti 197 lietuvių kalbos žargono priesaginiai hibridiniai būdvardžiai ir 34 subūdvardėję dalyviai. Atliktas tyrimas atskleidžia, kad skoliniai afiksine adaptacija yra priderinami prie kalbinės sistemos ir adaptacinės ypatybės yra nulemtos aiškaus dėsningumo: žargoniniai hibridai sudaromi pagal darybinius modelius. Nustatyta, kad dažniausia skolinių iš anglų kalbos afiksinio adaptavimo priesaga žargone yra -inis: su ja daugiausiai anglų kalbos kilmės hibridinių būdvardžių, slaviškos kilmės hibridinių būdvardžių su šia priesaga žymiai mažiau. Priesagos -iškas hibridų pasiskirstymas kitoks: anglų kalbos hibridinių būdvardžių su priesaga -iškas beveik dvigubai mažiau negu slaviškos kilmės. Lietuvių kalbos žargone labiausiai linkę būdvardėti neveikiamosios rūšies dalyviai, subūdvardėjusių veikiamosios rūšies dalyvių yra mažai. Subūdvardėję neveikiamosios rūšies dalyviai dažniausiai turi neigiamą perkeltinę reikšmę ar vartojami kaip vulgarizmų substitutai.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.